Stockholm 17:30
+0,51% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-07 10:36:00

INTRUM: MÖJLIGT EXPANDERA TILL NYA MARKNADER EUROPA ENL VD - BNSTOCKHOLM (Direkt) Kredithanteringsbolaget Intrum kan komma att expandera till nya marknader i östra och centrala Europa de kommande åren.

Det säger Intrums vd Mikael Ericson i en intervju med Bloomberg News i samband med bolagets kapitalmarknadsdag på torsdagen.

"Vi tror att vi har mycket spännande utvecklingsmöjligheter på våra nuvarande 24 marknader, men vi tror samtidigt att det, vid rätt tillfälle, finns en möjlighet att gå in på nya marknader", säger han.

Enligt Intrum-chefen skulle en sådan expansion ske baserat på de kundrelationer och det produkterbjudande som bolaget har.

"Vi talar i huvudsak om ett fåtal länder i Europa där vi inte är verksamma i dag, i östra och centrala Europa", säger Mikael Ericson, enligt Bloomberg News.

Vidare uppger han att bolaget planerar att köpa mer portföljer av säkerställda tillgångsklasser och SME-relaterade (små och medelstora företag) skulder, utöver sina kärninvesteringar i osäkrade lån. Planen är att köpa säkerställda och SME-relaterade skuldportföljer i fler marknader är på de åtta där bolaget gör det i dag.

Genom att rikta in sig på det segmentet ser Intrum att bolagets adresserbara marknad "ökar dramatiskt", vilket kommer att hjälpa bolaget att nå 30 miljarder kronor i investerat kapital till år 2020, enligt Mikael Ericson. För närvarande har Intrum drygt 20 miljarder kronor i portföljvärde, skriver Bloomberg.

Intervjun gjordes efter att Intrum på torsdagsmorgonen presenterat nya finansiella mål inför kapitalmarknadsdagen. Bolaget har som mål att öka nettovinsten per aktie med minst 75 procent till år 2020, jämfört med 2016. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 15 procent och en vinst per aktie om cirka 35 kronor för år 2020.

Vinstmålet ska uppnås genom tillväxt i både tjänster och investeringar. Tillväxten ska ske organiskt och genom förvärv.