Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-26 15:00:00

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Transaktionschef i K2A tillträder

Karl Vahlund tillträder idag tjänsten som transaktionschef i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) med ansvar för bolagets köp- och försäljningar av fastigheter. Han kommer att ingå i ledningsgruppen.


Han kommer närmast från Rikshem där han var med och byggde upp bolaget till att bli ett av Sveriges största bostadsbolag med närmare 30 000 lägenheter. Han hade under sina åtta år i bolaget ett flertal roller, bland annat chef för bolagets bostadsrättsutveckling, regionchef Mälardalen och de tre senaste åren som transaktionschef.

Karl Vahlund är utbildad civilingenjör i bygg- och fastighetsekonomi vid KTH.
 
För ytterligare information:
Johan Knaust, VD, K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef, 0708-252630, patrik.linzenbold@k2a.se
 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 5 800 bostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se.  K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF