Stockholm 17:30
-0,47% Idag
+25,05% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-13 16:15:47

TOBAK: FDA VITSORDAR KORTARE ANSÖKNINGSTID FÖR E-CIGARETTERSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lagstiftningsprocessen med att kraftigt begränsa marknaden av smaksatt tobak och e-cigaretter bör förkortas rejält, enligt ett förslag från anti-tobaksorganisationen Tobacco-Free Kids och amerikanska barnläkarföreningen. Amerikanska läkemedelsverket FDA har nu vitsordat förslaget.

FDA vitsordar krav ställda i en stämning från intresseorganisationerna, som föreslår att ansökningsprocessens tidsram krymps från 10 månader till 100-120 dagar, skriver Bloomberg.

Det i maj presenterade FDA-förslaget om förhållningsregler kring den tillståndsprocess som blivit konsekvensen av den e-cigarettsepidemi som spridit sig bland unga amerikaner var alldeles för släpphänt utformat, menade Tobacco-Free Kids och amerikanska barnläkarföreningen, enligt en stämning i en domstol i Maryland, skriver Bloomberg. Domare Paul Grimm hörsammade stämningen i ett domslut i maj där han kom fram till att FDA dessutom olagligen varit allt för släpphänta med att tillåta e-cigarettillverkare som börsbolaget Juul att bedriva verksamhet utan ordentlig genomlysning av skadliga effekter på folkhälsan.

FDA:s yttrande i ärendet inkom på onsdagen och myndigheten tycks backa något från tidigare förslag och vara redo att snabba på processen för att lagstifta mot smaksatt tobak, men tillstår att processen måste låtas ha sin gång för att kallas tillräcklig.

"Senaste tidens epidemiska spridning i ungas användande av e-cigaretter är en pågående folkhälsokris som kräver robust agerande från myndigheterna", skrev FDA i det svar som lämnades in på onsdagen.

"Tidsplanen som föreslagits av FDA skulle innebära en bättre balans bland folkhälsoinstansernas överväganden och ge FDA tid att förbereda och ta in floden av ansökningar avsevärt snabbare än väntat", skrev FDA vidare.

Enligt yttrandet siktar myndigheten på en tillståndsprocess på cirka fyra månader efter att riktlinjer fastlagts.

Domare Paul Grimm har av kärande krävts på en kortare ansökningsperiod, max 100 dagar, jämfört med tidigare 120 dagar från aktörer i branschen efter att nya regler träder i kraft under 2022.

Reglerna, som ska begränsa spridningen av sötsmakande tobaksvaror som anses ha särskild dragningskraft på unga brukare gäller för så väl e-cigaretter som cigarrer, och kommer således påverka svenska Swedish Match. Om anti-tobakslobbyn får sin vilja igenom kan de flesta av de söta tobaksvarorna begränsas av tillståndsprocessen redan i år, sedan FDA:s färdigställde av riktlinjer för hur bolag ska ansöka om att få sälja aktuella tobaksprodukter publicerats tidigare i veckan.

Flera av de globala tobaksjättarna föll tillbaka i den amerikanska börsöppningen, mot strömmen i den positiva indexutvecklingen. Likaså i Stockholm, där Swedish Match handlades ned 0,4 procent. Över hälften av de cigarrer Swedish Match säljer i USA är smaksatta och av koncernens rörelsevinst kommer nära en tredjedel från cigarrer (både med och utan smak). De smaksatta cigarrerna är vanligare inom lågprissegmentet och summan av detta är att 10-15 procent Swedish Match koncernvinst (ebit) kommer från smaksatta cigarrer.

Polymer- och plastkomponenttillverkaren Nolato, som har verksamhet riktad mot e-cigarettillverkare, backade 0,4 procent.