Stockholm 17:30
+0,83% Idag
+12,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-13 07:55:19

AHLSTROM-MUNKSJÖ: ÖVERTYGAD NÅ SYNERGIMÅL ENLIGT VDSTOCKHOLM (Direkt) Specialpappersbolaget Ahlstrom-Munksjös avgående vd Jan Åström känner sig säker på att de synergimål som utlovats i samband med fusionen av Ahlstrom och Munksjö ska uppnås som planerat.

Det skriver han i bokslutsrapporten.

"Nästan hela integreringsarbetet har genomförts på endast nio månader sedan samgåendet. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna leverera de utlovade årliga synergieffekterna om över 40 miljoner euro till slutet av andra kvartalet 2019", skriver han.

Inför 2018 väntar Jan Åström sig ett jämförbart ebitda-resultat på ungefär samma nivå som pro forma-resultatet för 2017, det vill säga kring 290 miljoner euro. Under den första halvan av det nya året väntas dock ett jämförelsevis något svagare resultat, medan en uppgång spås för den andra halvan.

Den baktunga prognosen förklarar vd:n dels med att det råder en tidseftersläpning innan genomförda höjningar av försäljningspriserna får genomslag på resultatet, dels med att integreringen av verksamheten för bestruket enkelsidigt papper med Food Packaging-verksamheten får en gradvis effekt under året.

Ahlstrom-Munksjö redovisar ett justerat ebitda-resultat på 63,1 miljoner euro för det fjärde kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett justerat ebitda-resultat på 59,8 miljoner euro.