Stockholm 15:39
-0,44% Idag
-0,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-16 10:42:13

Analysguiden: Maxkompetens i topp

Flertalet av Maxkompetens branschkollegor har redan släppt sina rapporter för tredje kvartalet. Däribland NGS Group, Poolia och Uniflex. Som framgår i NGS vd-kommentar var efterfrågan på ekonomer under det gångna kvartalet hög medan rekryteringsverksamheten hade det lugnare - som väntat med hänsyn tagen till sommarledigheter. Poolias vd Morten Werner berättar i vd-kommentaren att den upplevda efterfrågan var hög inom både bemanning och rekrytering. Brist på kandidater anges som en bidragande faktor till den frånvarande tillväxten. Jan Bengtson som är vd på Uniflex uppger att de lyckats väl med att hitta kandidater trots att det råder brist på arbetskraft i Sverige.


Nedan visas tillväxt och EBITDA-marginal för Maxkompetens och dess branschkollegor. Tillväxtsiffran för Maxkompetens motsvarar den organiska tillväxten. Branschkollegornas tillväxt-siffra kan dock innehålla förvärv, så som den för NGS tredje kvartal som inkluderar förvärvet av SOURCE.

2017, 2017, 2017,
jan - apr - jul -
mars jun sep
Tillväxt EBITDA Tillväxt EBITDA Tillväxt EBITDA
-marginal -marginal -marginal

SJR 17,2% 11,0% 10,3% 10,4% - -
Wise Group 16,0% 4,9% 10,0% 7,4% - -
Poolia -0,3% 4,1% -3,8% 3,4% -1,5% 4,5%
Uniflex 4,5% 2,3% -3,3% 0,5% 3,3% 4,6%
NGS Group 6,1% 6,6% 7,9% 6,8% 12,0% 7,1%
Genomsnitt 8,7% 5,8% 4,2% 5,7% 4,6% 5,4%
branschkollegor
Underliggande 19% - 12% - - -
marknad
2017, 2017, 2017,
feb - maj - aug -
apr jul okt
Tillväxt EBITDA Tillväxt EBITDA Tillväxt EBITDA
-marginal -marginal  -marginal

Maxkompetens* 28,0% 6,8% 32,0% 2,3% - -

Som framgår har Maxkompetens växt i en takt över både marknaden och branschkollegorna. Marginalen för perioden maj till juli pressades av skollov.

Sedan den 3 juli 2017 har SJR gått bäst. Wise Group har hamnat efter. Maxkompetens har gått något sämre än OMXSPI.

Läs den senaste analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/hitta-bolag/maxkompetens-sverige-ab/analys).

Maxkompetens släpper sin rapport för perioden augusti till oktober den 14 december. 

Läs hela kommentaren på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/maxkompetens-i-topp).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här (http://www.analsyguiden.se).
Attached html: HTML