Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-13 06:23:57

ECOCLIME: AVSER GÖRA NYEMISSIONER OM TOTALT 66,5 MLN KR (OMS)(Omsändning: Skickades första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Spotlightbolaget Ecoclime har beslutat om att genomföra företrädesemissioner som ska tillföra bolaget 66,5 miljoner kronor. Likviditeten kommer huvudsakligen att användas till finansiering av en fortsatt förvärvsdriven expansion samt produkt- och projektinvesteringar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid full teckning av B-aktier tillförs bolaget cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen är 6,80 kronor per aktie, att jämföra med måndagens stängningskurs på 13,60 kronor. Företrädesemissionen är upp till 70 procent säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiförbindelser från huvudägare och ett externt garantikonsortium.

Ecoclime avser även att genomföra en riktad emission av A-aktier om cirka 8,2 miljoner kronor till huvudägaren Celsium Group i Umeå.

Teckningsperioden löper från och med den 29 november till och med den 13 december.