Stockholm 17:30
0,00% Idag
+22,56% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-06-18 17:56:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB emitterar framgångsrikt sociala hybridobligationer om EUR 500m

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") har idag framgångsrikt emitterat en social evig hybridobligation om EUR 500m på den europeiska kapitalmarknaden. Hybridobligationsemissionen var signifikant övertecknad.


Den sociala hybridobligationen har en löptid till första inlösen om 5,6 år med en fast kupong om 2,875%. Emissionslikviden kommer att nyttjas för finansiering av accepterade sociala tillgångar i enlighet med SBB:s ramverk för hållbar finansiering. Den sociala hybridobligationen avses noteras på Global Exchange Market.

"Genom att emittera SBB:s första sociala hybridobligation adderar vi inte bara ytterligare en byggsten i vår ambition att nå en BBB+ rating, genom att hybridobligationen klassificeras som social stödjer denna transaktion också SBB:s resa att bli en ledande aktör inom social infrastruktur också i Europa," säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Citi, Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Europe SE, JP Morgan, Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.seSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF