Stockholm 17:03
+0,64% Idag
+3,11% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-01-03 09:15:30

Flaggningsmeddelande i Invuo Technologies AB


Flaggningsmeddelande i Invuo Technologies AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556610-2660 Invuo Technologies AB
InstrumentSE0000857369 Ordinary shares
InnehavareJohn Longhurst
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-01-02
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 991 878
 - direkt innehavda rösträtter4 991 878
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,1 %
 - direkt innehavda rösträtter6,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,1 % 4 991 878
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,1 % 4 991 878
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 991 878
 - andel av rösträtter6,1 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohn Longhurst
 - telefon+37255685565
 - mejljohn@longhurst.ee
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML