Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-24 16:55:54

CONSILIUM: ORDERINGÅNG +2% JAN-DEC 2018, OMSÄTTNING +8%STOCKHOLM (Direkt) Orderingången för den kvarvarande verksamheten i Consilium uppgick till närmare 1,44 miljarder kronor under 2018 (1,40), en ökning med drygt 2 procent jämfört med 2017.

Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgick till 1,42 miljarder kronor (1,31), en ökning med 8 procent jämfört med 2017.