Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-18 17:52:11

COPPERSTONE RESOURCES: POSITIVA RESULTAT FRÅN BORRNING VISCARIASTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Copperstone Resources har avslutat den första fasen av kärnborrningen på den så kallade A-zonen i Viscaria. Resultaten visar på betydande kopparmineralisering utanför huvudzonen, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Beträffande hålet VDD 0201, som är utanför befintlig mineralresurs, påträffades "betydande" kopparmineralisering ovanför huvudzonen respektive i fotväggen. Från 40 meter in och 15 meter framåt var kopparhalten 0,73 procent, från 103 till 109 meter var halten 1,45 procent.

Gällande VDD0202 påträffades från 27 meter i borrkärnans längdriktning 18 meter med en kopparhalt på 0,54 procent.