Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-23 16:03:37

CombiGene deltog på "Advanced Therapies Investor Day" i London

Den 9 november anordnade ARM (Alliance for Regenerative Medicine) tillsammans med Catapult (brittisk organisation för cell- och genterapi) en investerardag i London för att presentera intressanta och innovativa företag i forskningens framkant.


Bland de utvalda företagen märktes CombiGene som presenterades av företagets vd Jan Nilsson. Möte var öppet för utvalda investerare och media.

Se presentationen här

https://youtu.be/IyPrlhndYaY


CombiGene AB (publ)

Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com


CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF