Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+21,22% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-28 09:54:29

AURIANT MINING: UPPREPAR PRODUKTIONSPLAN TARDAN 2018STOCKHOLM (Direkt) Auriant Mining hade konsoliderade intäkter om 49,8 miljoner kronor under det första halvåret 2018 (111) och ebitda-resultatet blev -20,8 miljoner kronor (22,2).

Som bolaget angav i en verksamhetsuppdatering i slutet av juli utfördes ingen malmbrytning vid Tardan under första halvåret och produktionen under perioden var 110 kilo (271).

Total produktion i slutet av augusti 2018 från malm staplat under 2017 var mer än 160 kilo, 60 kilo mer än vad som ursprungligen förväntades.

"Bolaget är övertygat om att den planerade produktionen 2018 vid Tardan med 360 kilo kommer att uppfyllas", heter det i rapporten.