Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-09-19 08:51:52

ARC AROMA PURE: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 1,7 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Arc Aroma Pure, verksamt inom cleantech och listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på 1,7 miljoner kronor för det första kvartalet (maj-juli) i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 (-3,8).

I nettoresultatet ingår en positiv resultateffekt på 5,8 miljoner kronor avseende värderingen av innehavet i Optifreeze till verkligt värde

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-3,8).

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,2) och de totala intäkterna blev 2,2 miljoner (4,3).

"Vi har redan nått årets försäljningsmål för olivecept. Vårt huvudfokus, att skapa ett nätverk av kompetenta och välrenommerade distributörer i medelhavsområdet, är också uppnått. Regionen är central i vår strategi då den står för hela 70 procent av världsproduktionen av olivolja. Vi har nu lokala distributörer i de länder som utgör de största producenterna", skriver vd Johan Möllerström i en kommentar till bolagets första kvartal.