Stockholm 17:30
0,00% Idag
+18,15% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-04-07 09:00:00

Rottneros AB: Rottneros utser Pia Ohlson till ny CFO

Rottneros har utsett Pia Ohlson till ny CFO för koncernen. Hon tillträder i mitten av augusti och efterträder Monica Pasanen som lämnar posten under hösten.


Pia Ohlson kommer närmast från Sandvik Mining & Rock Solutions där hon är Business and Financial controller för Rotary & Raise Boring. Hon är civilekonom i botten och har mångårig erfarenhet som controller, ekonomichef, revisor och CFO på flera internationella bolag, mestadels inom tillverkande industri samt hos Rottneros åren 2014-16.

"Det är glädjande att Pia Ohlson accepterat tjänsten som ny CFO i Rottneros. Hon är mycket erfaren men också engagerad, nyfiken och drivande i utveckling av system och arbetssätt, inte bara inom ekonomi utan även inom andra delar av företaget. Hon är sedan tidigare insatt i vår verksamhet och har erfarenhet av styrelseuppdrag och mentorskap, vilket är ytterligare faktorer som gör Pia Ohlson till den nyckelperson vi söker. Samtidigt vill jag tacka Monica Pasanen för allt det hon tillfört Rottneros", säger Lennart Eberleh vd och koncernchef för Rottneros.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________


Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef

Rottneros AB (publ) 
+46 (0)270 622 65 
lennart.eberleh@rottneros.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl 9.00.

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF