Stockholm 12:06
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-06-04 17:09:48

MAHA ENERGY: SNITTPRODUKTION 3.711 FAT/DAG I MAJSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Maha Energy rapporterar en aggregerad försäljningsproduktion om 106.248 fat olja och 52.765 miljoner kubikfot gas i maj, vilket ger en total kombinerad snittproduktion om cirka 3.711 fat oljeekvivalenter före royalties och skatt under månaden.

Det framgår av ett pressmeddelande.