Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-19 17:04:16

NFO Drives pausar Optimal


Bolaget har tidigare rapporterat om introduktionen av produktserien Optimal och leveranser påbörjades under slutet av 2018. Vid provkörningar i vissa speciella driftfall har det visat sig att produkten inte presterar enligt specifikation. NFO har som ambition att leverera de bästa frekvensomvandlarna på marknaden. Eftersom Optimal inte uppfyllde de högt ställda kraven har Bolaget beslutat att återkalla levererade produkter och skjuta upp lanseringen. Med uppgradering, testning och typgodkännande beräknar Bolaget att lanseringen återupptas inom tolv månader. Samtidigt vill Bolaget understryka att försäljningen av befintliga produkter ökar. 


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF