Stockholm 11:02
0,00% Idag
+28,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-03-16 14:24:00

FASTIGHET: TRANSAKTIONER STARKT, BOSTAD GLÖDHETT – NEWSEC-CHEFSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsmarknaden tuffade trots pandemin på bra under 2020. Inte minst är intresset för hyresbostadsfastigheter glödhett. Efter fjolårets bra fart på både svensk och nordisk transaktionsmarknad är utsikterna är goda för ett nytt starkt helår under 2021.

Det säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs fastighetsrådgivningsverksamhet, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Ett år in i pandemin kan vi konstatera att farten har varit väldigt bra på nordisk fastighetstransaktionsmarknad", säger han.

Han påpekar att pandemin initialt skapade en osäkerhet men att den förstärkta lågräntemiljön stöttat marknaden. Att förhållandena fortsatt generellt sett är gynnsamma borgar för att transaktionsmarknaden håller sig stark.

Fastighetstransaktionsvolymen var närmare 200 miljarder kronor i Sverige under 2020 (218 miljarder 2019). Det gav en fjärdeplats i Europa efter Tyskland med transaktioner på nära 60 miljarder euro under fjolåret, motsvarande mer än 600 miljarder kronor, Storbritannien med cirka 500 miljarder i kronor räknat och Frankrike med omkring 300 miljarder kronor.

"Att vara fyra på transaktionslistan är anmärkningsvärt med tanke på hur litet Sverige är ur ett befolkningsperspektiv jämfört med exempelvis Frankrike som inte ligger jättelångt före på transaktionslistan", säger han.

För Sverige tillsammans med Norge, Danmark och Finland var transaktionsvolymen i det närmaste lika hög som den brittiska under fjolåret. Samtliga de nordiska länderna drar nytta på den internationella marknaden av de starka språkkunskaperna liksom en hög transparens och säkerhet.

Sverige gynnas av att vara det klart största nordiska landet och drar även nytta av den höga likviditeten på vår fastighetsmarknad. Finland, liksom Danmark med sin valutapegg, drar nytta av euron, fortsätter Max Barclay.

Han noterar också att intresset för svenska hyresbostadsfastigheter förstärkts under pandemin.

"Pandemin har inte påverkat intresset negativt men samtidigt var intresset så pass stort så det är frågan om det kunnat bli större. Men det är ytterligare en faktor som gör att investerare eftersträvar en trygg tillgång", säger han.

Hyresfastigheter erbjuder en stabilitet i intäktsflödena bland annat eftersom hyresnivåerna är reglerade i Sverige.

Efterfrågan kommer från allt ifrån små regionala aktörer till stora internationella aktörer. Detta breda intresse bidrog till att hyresfastigheter hamnade i topp som fastighetssegment ur transaktionsperspektiv i Sverige under 2020, säger han.

Det största problemet ut hyresfastighetsperspektiv är problemet att få storskalighet och volym i investeringar för större aktörer. Det är svårt att finna större portföljer.

Den tyska bostadsjätten Vonovia köpte under åren före pandemin Victoria Park samt kontrollen i Hembla (också är känt från börsen sedan tidigare som D. Carnegie). Med de miljonprogramsköpen har tyskarna blivit en privat bostadsjätte även i Sverige med en kontroll på över 38.000 bostäder.

Max Barclay tror att det finns fler internationella aktörer som skulle vilja ta en tydlig position på svensk hyresbostadsmarknad. Problemet är inte intresse utan möjligheten att finna större bestånd att investera i.

Svensk hyresmarknad domineras fortsatt av kommunala bolag. Kommuner i behov av kapital för investeringar i omsorg och infrastruktur har samtidigt i nuläget mycket bra möjligheter att frigöra kapital genom delvisa försäljningar av sina hyresfastighetsbestånd, resonerar han.

"Det kan vara en bra idé för kommuner", säger han med tillägg att en mer dynamisk hyresbostadsmarknad med fler olika ägare också har sina fördelar jämfört med dagens läge.