Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-18 07:14:53

FASTATOR: ÖKAD OMSÄTTNING MEN LÄGRE VINST 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fastators omsättning ökade till 22,9 miljoner kronor i det första kvartalet (9,9), medan rörelseresultatet minskade till 10,5 miljoner (22,6).

Det framgår av kvartalsrapporten.

Bakom förändringen ligger främst att resultat från Fastators intresseföretag minskade till 1,1 miljoner kronor (28,9). I det största av dessa, det hälftenägda samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus, blev nettoresultatet en förlust på 3,9 miljoner kronor (+32,1).

Bolaget växer dock enligt Fastators vd Joachim Kuylenstierna "enligt plan mot målet om att flerdubbla sitt fastighetsvärde och därefter en börsnotering".

I rörelseresultatet ligger även värdeförändringar av fastigheter på 7,1 miljoner kronor (0).