Stockholm 17:30
0,00% Idag
-28,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-06-23 12:34:05

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 12:30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första terminen -0:68 USD 105:51 -0,64% 39,95%
Brent, första terminen -0:58 USD 111:16 -0,52% 42,62%

Basmetaller LME (pris/ton), tremånaderstermin)
Koppar -170 USD 8.616 -1,93% -11,68%
Zink -42 USD 3.510 -1,17% -0,75%
Aluminium -58 USD 2.481 -2,28% -11,80%
Nickel -95 USD 24.335 -0,39% 17,53%
Bly -33 USD 1.983 -1,61% -13,45%
Tenn -3110 USD 26.140 -10,63% -32,73%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld -7:97 USD 1829:73 -0,43% 0,04%
Silver -0:20 USD 21:20 -0,92% -9,06%

Dollarindex +0.38 104.59 0,37% 9,32%
(högre = starkare USD)

KÄLLA: Infront