Stockholm 12:35
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-02-12 08:00:00

Irisity AB: Delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Irisity AB (publ) stark avslutning under fjärde kvartalet med fortsatt tillväxt och förbättrat EBITDA resultat.


VD-kommenterar fjärde kvartalet:

Omsättningen uppgick till 9,7 MSEK (7,1) och det aktiverade arbetet till 3,5 MSEK (2,8). Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -0,4 MSEK (-2,6) och resultatet efter skatt till -3,5 MSEK (-4,5). Soliditeten stärktes till 77,7 procent (61,2). Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 71,8 procent (62,0).

Vi möter fortsatt stark efterfrågan för vårt SaaS-erbjudande IRIS. Försäljningen under kvartalet visar god tillväxt såväl nationellt som internationellt. EBITDA resultatet stärktes under perioden främst drivet av en högre intäkt men också från förstärkta marginaler. Nettoresultatet belastas av nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

Irisity fortsätter att ta internationell position som leverantör av högprecisionsvideoanalys baserad på avancerad maskininlärning. Vi levererar nu IRIS till de ledande globala säkerhetskoncernerna.

Marcus Bäcklund

Fjärde kvartalet 2019 i sammandrag:
  • Omsättningen uppgick till 9,7 MSEK (7,1).
  • Aktiverat arbete uppgick till 3,5 MSEK (2,8).
  • Bruttomarginalen uppgick till 71,8 procent (62,0).
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -0,4 MSEK (-2,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 MSEK (-4,5).
  • SaaS-intäkten uppgick till 7,5 MSEK.
  • MRR vid utgången av kvartalet uppgick till 2,7 MSEK.

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

 

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 12[th] of February 2020.


Marcus Bäcklund, CEO

Phone: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

 

Erik Stenberg, CFO

Phone: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

 


Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity's SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity's high-precision AI algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for customers internationally.

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KQikmTVqajM

 

The Irisity AB (publ) share IRIS is listed on Nasdaq First North Growth Market

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 ·  certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF