Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-03-20 14:00:00

Årsredovisning 2019


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2020-03-20

Årsredovisning 2019

Electra Gruppens årsredovisning 2019 har idag publicerats på Electra Gruppens hemsida, www.electra.se.
Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2019.


Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Företaget är verksamt inom två affärsområden. Affärsområdet Retail utvecklar och driver koncept för butikskedjor,
som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Affärsområdet Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och
webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget har
sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen
Nasdaq OMX, Small Cap.

 

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument samt Nasdaq Stockholms regelverk
för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2020 kl 14.00.

Bilaga