Stockholm 17:30
+0,51% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-08-25 08:05:54

PAYNOVA: NETTOFÖRLUSTEN VÄXTE TILL 4,0 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Betalbolaget Paynova, som är noterat på NGM, redovisar intäkter om 8,0 miljoner kronor för det andra kvartalet (6,9).

Resultatet efter skatt landade på -4,0 miljoner kronor (-2,1).