Stockholm 17:30
0,00% Idag
+4,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-14 13:56:39

FAST PARTNER: UPPREPAR MÅL RULLANDE FÖRVALTNINGSRES 950 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fast Partner håller fast vid målet att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner kronor.

Det framgår av bokslutet för 2018.

Bolaget upprepar att det inte kommer "att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion".

För det fjärde kvartalet 2018 anger Fast Partner ett rullande förvaltningsresultat om 840 miljoner kronor (725).

För 2018 rapporteras ett förvaltningsresultat om 728 miljoner kronor (667), eller 4:02 kronor per stamaktie (3:69).