Stockholm 14:18
-0,41% Today
+1,07% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-28 08:30:47

Delårsrapport för Orasolv AB (publ) 2017 Q1


Kvartalsrapporten för Orasolv AB (publ) för 2017 Q1 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.orasolv.se samt på Aktietorgets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck                                   Birgitta Lönnberg
VD Orasolv AB                                          CFO Orasolv AB
Tel: 070-740 11 95                                   Tel: 070-720 58 00

Orasolvs affärsidé är att driva och utveckla patientsäker och serviceinriktad allmäntandvård och specialisttandvård. Orasolv bedriver idag verksamhet i nio kliniker. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF