Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-15 15:30:00

Electra Gruppen och Elon Group fördjupar samarbetet med varuförsörjning av Elon Norge


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2019-07-15

 

Electra Gruppen och Elon Group fördjupar samarbetet med varuförsörjning av Elon Norge

Som ett led i samarbetet med att skapa Nordens största fackhandelskedja inom hemelektronik och
vitvaror fördjupar Electra och Elon samarbetet genom att Electra ska leverera hemelektronik till
Elon Norges ca 50 butiker från och med andra halvan av augusti.

Electra och Elon har, som tidigare pressmedelats under våren, ingått ett samarbetsavtal och gått
samman under ett gemensamt varumärke, Elon och Elon Ljud & Bild. Vi bildar därmed Nordens
största fackhandelskedja med fokus på hemelektronik och vitvaror. I konstellationen har Electra
ansvaret för inköp och distribution av hemelektronik både till butik och på elon.se medan Elon
ansvarar för motsvarande inom vitvaror.

”Detta fördjupade samarbete är en följd av vår gemensamma målsättning att genom samarbetsavtalet
skapa en nordisk fackhandelskedja. Vår lokala närvaro kombinerat med gemensamma inköp och en
effektiv logistikapparat kommer att ge oss och våra kedjors butiker en unik möjlighet på marknaden.
Vi kommer att stärka vårt erbjudande och skapa större volymer, vilket också ger våra leverantörer en
god möjlighet att effektivt nå ut till nordisk fackhandel.”, säger Anneli Sjöstedt, VD för Electra Gruppen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Electra Gruppen
Anneli Sjöstedt, VD & Koncernchef
Tel: 070 525 84 59
anneli.sjostedt@electra.se
             
Elon Group
Stefan Lebrot, VD & Koncernchef
Tel: 076 762 63 29
stefan.lebrot@elongroup.se

Om Electra Gruppen
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och
ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra
Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen.
Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC)
är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap. Inom verksamhetsområdet Electra
Logistik & IT kombineras lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Electra
stödjer kundernas affärer med utveckling och drift av moderna IT- och webblösningar.
Mer information finns på: www.electra.se

Om Elon Group
Elon-koncernen är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i Sverige
och Norge. Koncernen ingick under 2018 i ett partnerskap med detaljhandelskedjor i samtliga fem
nordiska länder – Elon i Sverige och Norge, Heimilistaeki på Island, Hvidt & Frit i Danmark och
Veikon Kone i Finland. Med fler än 500 butiker i Norden är Elon-koncernen alltid nära våra kunder.
Mer information finns på: www.elongroup.se.
                                           

Bilaga