Stockholm 15:20
+0,05% Idag
+3,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-10 09:15:58

MY TASTE: FÖRVÄRVS- OCH EMISSIONSKOSTNADER TYNGDE 3KV, ÄVEN 4KVSTOCKHOLM (Direkt) My Tastes tredje kvartal präglades av nyemissionen samt de stora förvärven som hittills aviserats, och fjärde kvartalet kommer att tyngas av kostnader hänförda till förvärven och emissionen.

My Taste kommer att börja kapitalisera på sina förvärv men den första rejäla effekten av förvärven kommer att synas under första kvartalet 2018 och sedan successivt under resten av året.

Under tredje kvartalet hade My Taste en nettoomsättning på 6,7 miljoner kronor (10,3) och ett ebitda-resultat om -602.000 kronor (70.000).