Stockholm 12:04
+0,55% Idag
+13,69% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-25 10:30:00

Delårsrapport Q1 2018


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054
                     
DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2018


Canal Digital väljer Electra som 3PL-partner i Norden

  • Vår position som partner inom tredjepartslogistik bekräftas och förstärks
  • Omsättningsökning på 8 procent, tillväxt inom båda segmenten
  • Fortsatt förflyttning i marknaden mot mobilitet och telekom
  • Resultatet belastat med utvecklingskostnader avseende tjänsteportföljen

JANUARI – MARS 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 400,6 (370,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (4,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (4,0) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,37 (0,75) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,9 (17,6) MSEK.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 38,99 (39,07) SEK.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

                     

FINANSIELL  Q1Q11/4-17Helår
UTVECKLING (MSEK) 2018201731/3-182017
      
Nettoomsättning 400,6 370,81 776,91 747,1
Rörelseresultat 2,14,628,831,3
Resultat efter finansiella poster 2,55,030,132,6
Resultat efter skatt 1,94,023,325,4
Rörelsemarginal (%) 0,51,31,61,8
Soliditet (%)  43,147,843,133,6
Eget kapital per aktie (SEK) 39,8839,0739,8839,06
Resultat per aktie, före utspädning (SEK) 0,370,754,494,89
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) 0,370,754,484,87
Aktier vid periodens utgång (tusental) 5 2015 2015 2015 201
Aktier efter utspädning vid periodens utgång (tusental) 5 2735 2515 2735 273


 

Verksamhet
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.              

Bilaga