Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,27% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-02 08:00:00

Förändring i Fastpartners styrelse

Sjätte AP-fondens nytillträdda VD Katarina Staaf begär att få lämna Fastpartners styrelse. Motivet är att det inte kan uteslutas, med hänsyn till Sjätte AP-fondens nuvarande investeringar, att intressekonfliktssituation uppstår.


Fastpartners VD och majoritetsägare Sven-Olof Johansson beklagar och respekterar den uppkomna situationen och vill samtidigt tacka Katarina Staaf för mycket förtjänstfulla insatser i styrelsen.

Stockholm den 2 september 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 kl 08:00.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF