Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-02 11:37:24

BAMBUSER: VD FÅORDIG EFTER VINSTVARNINGENSTOCKHOLM (Direkt) Livevideobolaget Bambuser, som på fredagen har fallit 40 procent efter att ha vinstvarnat och meddelat att vd Hans Eriksson avser avgå, är relativt fåordiga med detaljer kring vad som inte har gått som planerat och hur utsikterna inför framtiden ser ut.

Vilken av era två produkter - Iris Flow och Iris Dev - är det som inte har gått lika bra som förväntat?

"Det avser försäljningen totalt, generellt. Jag vill inte gå ned på produktspecifik nivå där", säger Hans Eriksson till Nyhetsbyrån Direkt.

Bambuser erbjuder mobila live-videolösningar för företag. Iris Flow är en fristående betalapplikation för operativsystemen Ios och Android för att sända livevideo.

Den andra produkten, Iris Dev, är en lösning som utvecklare kan integrera direkt i sina egna Ios- eller Android-appar så att användare kan sända och titta på mobil livevideo.

Ser framtiden för era två produkter likadan ut som tidigare eller har ni en annan syn nu?

"Det får en ny vd eller styrelsen uttala sig om".

I samband med noteringen var budskapet att ni skulle ha tydligt fokus på den amerikanska marknaden - nu ska ni istället säga upp era tre säljare i USA och satsa på provisionsavlönade säljrepresentanter. Hur ser försäljningsutsikterna för USA ut?

"Det är ingenting som jag kan uttala mig om. Det är styrelsen som i så fall ska lämna en prognos för den typen av frågor. Vi gör helt enkelt som det står i pressmeddelandet och väljer att hantera det härifrån. Det finns naturligtvis en kostnadsaspekt på det".

Får avskedandet av de tre säljarna i USA effekt snabbt på kostnaderna eller blir det långa uppsägningstider?

"Det får effekt väldigt fort."

Hur mycket kommer försäljningskostnaderna i USA gå ned?

"Det har vi inte publicerat några siffror om och därför kan jag inte uttala mig om det. Det är klart att det är en hel del pengar."

Koncernen sålde för 2,6 miljoner kronor under det andra halvåret. Hur mycket av det var i USA?

"Det är ingenting som vi har särredovisat i det här skedet. Det är möjligt att vi gör det i bokslutsrapporten i mars".

Är det i Europa som intäkterna ska komma framöver?

"Vi har väldigt många dialoger med amerikanska potentiella kunder och de ska vi naturligtvis fortsätta. Delar av det kan göras härifrån Stockholm och delar kan göras via säljrepresentanter i USA som vi har avtal med på provisionsbaserad basis."

Är det svårt eller lätt att sälja era tjänster på distans? Krävs lokal närvaro?

"Det är väldigt beroende på kund. Det är klart att i vissa avseenden underlättar det att ha en personlig kontakt, det råder det ingen tvekan om. Samtidigt ska man vara medveten om att USA-marknaden är ett gigantiskt geografiskt område så det är kanske tillskillnaden som är den mest underlättande biten med lokal närvaro", säger han.

Bambuser uppgav i pressmeddelandet att bolaget inte räknar med behov av nytt kapital under de närmaste tolv månaderna.

Ni skriver i pressmeddelandet att konkurrensen har ökat - vad ska ni göra för att säkerställa att ni har det bästa kunderbjudandet framöver?

"Fortsätta utveckla vår produkt och se till att den är så bra som möjligt. Det är främst inom mediesegmentet som vi har sett ökad konkurrens kring de allra största kunderna, men det finns ett enormt antal kunder. Det största problemet vi har haft är de långa säljcyklerna, vilket har varit oerhört frustrerande. Vi anser dock att vi har en väldigt hälsosam pipeline och personligen ser jag framtiden an med tillförsikt, men det är upp till en ny vd att göra det som den personen anser är det bästa för bolaget."

Den tillfälliga finanschefens konsulttid går ut den 9 mars. Kommer ni att byta finanschef i samband med det?

"Ja."

Det ser ut att bli lite turbulent kring både finanschefs- och vd-rollen på kort sikt, men du kvarstår tills en ny tillfällig eller permanent vd är på plats?

"Ja, men naturligtvis har vi planerat för det här och har en plan för hur vi ska jobba framåt."

Hur ser du på dagens kursutveckling på minus 40 procent?

"Det ska jag överhuvudtaget inte kommentera", säger Bambuser-chefen.

Bolaget meddelade på fredagsmorgonen att omsättningen under de senaste 18 månaderna uppgick till 8,1 miljoner kronor samtidigt som nettoförlusten landade på nästan 21 miljoner kronor. För andra halvåret 2017 var omsättningen 2,6 miljoner kronor och nettoresultatet -13,4 miljoner kronor.

Bambuser är listat på First North sedan våren 2017.