Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-23 07:38:39

TELE2: TVÅ NEGATIVA POSTER TYNGDE SVENSKA VERKSAMHETEN 1 KVSTOCKHOLM (Direkt) Tele2:s svenska verksamhet påverkades under första kvartalet av en nedskrivning av en fordran om -46 miljoner kronor och av en roamingeffekt (RLAH) om -51 miljoner kronor.

Justerat för dessa effekter växte mobila tjänsteintäkter från slutkund i Sverige med 1 procent och ebitda med cirka 3 procent. Inom konsumentsegmentet var den underliggande ökningen av mobila tjänsteintäkter från slutkund 3 procent.

"I Sverige blir fördelarna med vårt heltäckande produkterbjudande inklusive både mobila och fasta tjänster allt tydligare då vi nu tar in kunder inom storföretagssegmentet som varken Tele2 eller TDC Sverige hade kunnat attrahera på egen hand. Efter att kundtrenden vänt uppåt under 2017 ser vi nu de första tecknen på en gradvis stabilisering av intäkterna inom företagssegmentet", skriver Tele2:s vd Allison Kirkby i rapporten.

Ebitda-marginalen i Sverige på 26 (28) procent påverkades av stark utrustningsförsäljning under kvartalet.

På konsumentmarknaden i Sverige var priskonkurrensen intensiv i lågprissegmentet, medan huvudvarumärkessegmentet upplevde ett mindre händelserikt kvartal, uppger Tele2 i rapporten.

Mobila tjänsteintäkter från slutkund var oförändrade inom konsumentsegmentet, men växte med 3 procent på underliggande basis justerat för RLAH och nedskrivningen.

På den svenska företagsmarknaden rådde fortsatt stark konkurrens, vilket påverkade både fasta och mobila tjänsteintäkter.

Synergierna från integrationen av TDC har nått målet om en årlig besparingstakt på 300 miljoner kronor, uppger Tele2.