Stockholm 12:15
-0,12% Today
+0,36% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-12 09:02:30

Crowdsoft i samarbete med BellPal

Crowdsoft Technology AB har tecknat utvecklingsavtal med BellPal AB. Genom samarbetet skall en ny larm- och kommunikationslösning för vårdtagare, vårdgivare och anhöriga tas fram.


Crowdsoft tillhandahåller ett kommunikationssystem, C-One, vilket är utformat för samverkan, kommunikation och lägesbild. BellPal har tagit fram ett koncept där seniora människor med trygghet skall kunna fortsätta att leva hemma eller i seniorboende. Genom en armbandsklocka som utrustas med ett larm där eventuella fall detekteras och positionen för personen som bär klockan kan säkerställas kommer vårdpersonal likväl som anhöriga notifieras.

Kombinationen mellan BellPals koncept tillsammans med Crowdsofts kommunikationslösning kommer innebära att såväl vårdorganisationer som anhöriga kan följa sina vårdtagare på distans och känna en ökad trygghet med att den seniora personen mår bra.

"Genom samarbetet med BellPal ser vi en ytterligare tillämpning av vår kommunikationslösning C-One. Att kunna erbjuda seniora personer trygghet med sina familjer och vänner genom en modern kommunikationslösning känns riktigt bra", säger Anders Jönsson, VD på Crowdsoft.

"Vår vision är att förbättra livskvaliteten för våra seniorer och deras familjer. Med vårt koncept för seniorer där en till synes helt vanlig armbandsklocka med inbyggd artificiell intelligens (AI) i realtid tillsammans med en smartphones positionering, notifiering, alarm och informationsdelning i kombination med kommunikationslösningen C-One har vi ett helt unikt erbjudande", säger David Ziemsky, grundare till BellPal.

Samarbetet innebär att Crowdsoft tillgängliggör C-One plattformen för BellPals koncept. Denna typ av samarbete kan jämföras med de som sker inom t.ex. spelindustrin där en plattform tillgängliggörs för olika marknadsaktörer som utvecklar specifika erbjudanden. Crowdsoft kommer även att utveckla BellPals app baserat på C-One appen samt ansvara för drift och förvaltning av plattformen.

Kommersiellt innebär samarbetet att BellPal ersätter Crowdsoft för nedlagda resurser under utvecklingsfasen. En modell för intäktsdelning finns när kommersiell lansering av BellPal sker, vilket beräknas ske till julhandeln 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft                                                                                                                      BellPal

Anders Jönsson, VD                                                                                                        David Ziemsky, Founder

Tel +46 70 765 66 21                                                                                                       +46 70 453 96 25

Email: anders.jonsson@crowdsoft.com                                             dz@bellpal.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017.
Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

Om BellPal

"I grew up living with my grandparents. From early on, I learned all about the different stages of aging. My grandmother Irene developed dementia. One day, Irene did not answer when I called. Not the next day either. Finally, I called the police and they found her in the bathtub. After two long days and nights alone, she was still alive but in bad condition. I knew she wasn't the only senior to have had this experience: seniors that fall and are unable to get in touch with their relatives or caregivers happens everywhere, all the time.  That's why we started BellPal, to serve and and support our beloved seniors and enable them to age with freedom."

David Ziemsky, Founder
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF