Stockholm 10:23
-0,06% Idag
+18,20% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-25 08:39:37

AXICHEM: GÖR RIKTAD NYEMISSION OM CA 5,2 MSEK TILL CHR OLESENSTOCKHOLM (Direkt) Styrelsen i First North-bolaget Axichem har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 5,2 miljoner kronor till Chr Olesen.

Teckningskursen uppgår till 26:82 kronor per aktie.

Chr Olesen Group är ett globalt marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin med verksamhet i hela Europa, USA och Latinamerika och har sitt huvudkontor i Köpenhamn.

Chr Olesen Group tecknade i september 2017 ett avtal avseende distribution och marknadsföring av Axichems produkt Axiphen i Europa och Latinamerika.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare fördjupa det samarbete som Chr Olesen Group och Axichem har samt att diversifiera Axichems aktieägarbas med en industriell aktör, som har stor kunskap om den marknad där bolaget verkar, skriver Axichem i ett pressmeddelande.

Likviden från nyemissionen avses användas till fortsatt kommersialisering och marknadsetablering av Axiphen samt till rörelsekapital.