Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-21 08:27:53

NICKEL MOUNTAIN: INGA NICKELKRITISKA BERGARTER I BORRNINGSTOCKHOLM (Direkt) Nickel Mountain Resources har nu genomfört borrprogrammet var syfte var att undersöka några geofysiska anomalier som skulle kunna vara källan till den nickelmineraliserade blocksvans som finns i Orrbäckens nickelprojekt.

Samtliga prövade anomalier har förklarats men inga nickelkritiska bergarter har påträffats, skriver bolaget ii ett pressmeddelande.

Anomalierna i fråga har orsakats av ställvis god mineralisering av magnetkis och små mängder grafit i metasedimentära bergarter, heter det vidare.

Nickel Mountain kommer nu att utvärdera resultaten och överväga eventuella framtida arbeten.