Stockholm 12:21
-0,02% Today
+0,46% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-23 12:41:57

TOURN: ÖKADE INTÄKTER 3 KV, SPÅR FORTSATT ÖKADE INTÄKTER 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) Annonsnätverksbolaget Tourn, som handlas på Aktietorget, redovisar intäkter på 12 miljoner kronor för det tredje kvartalet, jämfört med 2,2 miljoner motsvarande kvartal i fjol, enligt bolagets delårsrapport.

"I kvartal fyra förväntas vi öka intäkterna ytterligare, både i och utanför Sverige. Vi kommer att lansera en ny modul till vår plattform som underlättar arbetet med att ta nya marknader och skapa intäkter utanför Sveriges gränser", kommenterar vd Robin Stenman i rapporten.

Anledningen till den stora förbättringen i intäkter är fler stora kampanjer med större företag, samt mer intäkter via Youtube och andra plattformar där intäkterna är helt automatiserade och till stor del från andra länder än Sverige.

"Vi gjorde vår bästa månad någonsin i september, där intäkterna landade på 5,8 miljoner kronor", skriver vd.

Tourn fortsätter att återinvestera det bolaget tjänar i plattformar. Detta tillsammans med att Tourns nystartade företag Hubso till viss del tynger resultat, gör att koncernen som helhet har en blygsam vinst under kvartalet.


Finansiell översikt kvartal tre 2017

Totala intäkter 12,0 mln kr (2,2)

EBITDA 78.000 kr (-1.573.000)

EBIT -31.000 kr (-1.683.000)