Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-30 07:44:46

FASTATOR: SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 80:50 KR 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastator, ett investmentbolag med inriktning på fastighetssektorn, redovisar ett resultat för det tredje kvartalet på cirka 99 miljoner kronor (48,6). Substansvärde per aktie efter utspädning var 80:40 kronor (59:20).

Värdeförändringar från fastigheter uppgår till 123 miljoner kronor (12,4). Ökningen är en effekt av dels omförhandlade hyror, nyuthyrningar och sänkta direktavkastningskrav samt att värdeförändringarna hänförs till en större fastighetsportfölj i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Intäkterna uppgick till 69,7 miljoner kronor (31,6).

"De högre intäkterna beror både på förvärv av fastigheter samt en ökning av förvaltningstjänster i Nordic PM", står det i delårsrapporten.

Fastighetsvärdet i koncernen per 30 september uppgår till 1.688 miljoner kronor (321). Det högre värdet beror på förvärvet av fastigheter i både Industrisamhället samt Point.

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus växer enligt plan med sikte på börsnotering 2020, skriver vd Joachim Kuylenstierna i rapporten.