Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-07 12:00:00

WilLak nyckeltalsutveckling för april - november 2017

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april - november 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").


WILLAK NYCKELTALSUTVECKLING FÖR APRIL - NOVEMBER 2017

Nedan följer månadsutveckling avseende nyckeltal för respektive månad under perioden april - november 2017 för WilLak AB (publ) ("WilLak" eller "Bolaget").

Nästa uppdatering avseende december 2017 offentliggörs under första delen av januari 2018.

  • Antal levererade väggar från Bolaget uppgick i november till 140 st, jämfört med 228 st  förra året 2016 .
  • Antal anställda i Bolaget uppgick i november 2017 till 13 personer, jämfört med 27 personer oktober 2016, vilket motsvarar en minskning om 48 procent.
  • Bolagets orderbok uppgick den 6 december 2017 till 2,4 MSEK.

Sammanställning nyckeltal

Antal/MSEK

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Levererade väggar 2017 (st)

235

352

211

0

112

115

75

140

Levererade väggar 2016 (st)

212

222

204

62

262

251

158

228

Utveckling (%)

10 %

58%

3%

-

-57%

-54%

-40%

-40%

 

Antal anställda 2017 (st)

23

23

19

19

17

16

13

14

Antal anställda 2016 (st)

37

43

39

39

38

33

32

27

Utveckling (%)

-38%

-46%

-51%

-51%

-55%

-51%

-59%

-48%

 

Orderbok (MSEK) 2017

4,5

2,1

3,1

 

3,3

3,0

3,1*

2,4

Utveckling (%)

n/a

n/a

n/a

 

n/a

n/a

n/a

n/a

 

Siffror för utveckling avser jämförelse mot samma månad föregående år.

*/  Den 6 december 2017 hade bolaget utestående offerter till ett sammanlagt värde av ca 18 MSEK. 

Linköping, 7 december 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: martin.axelsson@willak.se

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: jan.axelsson@willak.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Willak Pressrelease 2017-12-07.pdf

Information
Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl. 12:00.

Kort om WilLak
WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.
Attached pdf: PDF
Attached html: HTML