Stockholm 10:21
+0,08% Idag
+18,73% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-06 15:43:04

NY PANNDIAGNOS I FINLAND

Vi har fått ett uppdrag om en ny panndiagnos i Finland, ett annat av Finlands pappers- och massabruk som måste minska NOx-utsläppen för att klara kraven i IED (Industrial Emission Directives inom EUs regelverk). Pannan eldas med olika sorters fasta bränslen som biobränsle, torv och periodvis även kol.


Projektet kommer att genomföras under Q3 och ordervärdet uppgår till ca 200 tkr.


För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se

Denna information är sådan information som ECOMB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018


Kort extrakt om ECOMB AB (publ)

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I bifirman Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för produktion av väte och syre genom elektrolys. Syrgasen kan med fördel användas för syresättning av döda havsbottnar medan den "gröna" vätgasen kan säljas på marknaden, t.ex. som fordonsbränsle. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Södertälje.   


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF