Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-23 08:30:00

Fastpartner AB (publ) emitterar ett grönt obligationslån om 1 000 MSEK

Fastpartner har emitterat ett icke säkerställt grönt obligationslån, med en löptid om 3,5 år, på den svenska obligationsmarknaden.


Volymen uppgår till 1 000 MSEK. Lånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 2,85 procentenheter och har slutligt förfall i maj 2022. Obligationslånets rambelopp uppgår till totalt
1 500 MSEK.
Emissionslikviden kommer att användas i enlighet med Fastpartners gröna ramverk till finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter samt investeringar i förnybara energikällor och energieffektivitet. Gröna fastigheter inkluderar bland annat nya fastigheter med minimumcertifiering Miljöbyggnad Silver samt renoveringar som leder till en sänkning av energiförbrukningen med minst 25%. Fastpartner kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Sustainable Bond Stockholm.

- Det är glädjande att Fastpartner idag har emitterat sitt första gröna obligationslån och att kunna konstatera att kapitalmarknaden har fortsatt stort förtroende för Fastpartner, säger Sven-Olof Johansson, VD för Fastpartner.
Swedbank har varit finansiell rådgivare till Fastpartner i den gröna obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Berghco Advokatbyrå har varit juridiska rådgivare.

Stockholm den 23 november 2018

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2018 kl 08:30.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF