Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-09 15:32:00

RECIPHARM: RÄKNAR MED NÅ MÅL EBITDA-MARGINAL NÄSTA ÅR - VDSTOCKHOLM (Direkt) Recipharms delårsrapport på torsdagen innehöll bolagets första kvartalsförlust som börsnoterat bolag och aktien faller brant. Bolagets vd Thomas Eldered säger sig vara revanschsugen och utlovar snar förbättring.

"2018 kommer vi vara på god väg mot där vi ska vara, och där vi har alla möjligheter att vara. Vi kommer leverera på våra expansionsprojekt och rätta till förseningarna och annat vi har drabbats av i år. Det är med mycket stor tillförsikt jag ser framemot nästa år", säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

När du pratar om var ni ska vara nästa år, har du då målet om en ebitda-marginal om minst 16 procent i åtanke?

"Det räknar vi med att nå nästa år. Det kommer att vara en gradvis uppbyggnad under året mot det, men vi räknar med att nå det för helåret", svarar Thomas Eldered.

Recipharms resultat efter skatt låg på -54 miljoner kronor. Längre upp i resultaträkningen för kvartalet låg ebitda-marginalen på 8,6 procent. Under årets nio första månader ligger den på 12,8 procent.

Redan i halvårsrapporten i somras insåg Recipharm-ledningen att bolaget nog inte skulle nå marginalmålet på 16 procent. Nu håller Thomas Eldered det för nästan helt uteslutet.

I rapporten för det andra kvartalet pekade Recipharm på förseningar i ett expansionsprojekt i Tyskland och detsamma vad gällde ett förvärv i Indien. Inga av dessa fenomen har förvärrats under det tredje kvartalet, enligt Recipharms vd, men därutöver har "underpresterande" svenska enheter tillkommit.

Underprestationen i Sverige beror till delar av minskade volymer - Thomas Eldered pekar bland annat på "mogna produkter" - till delar på tillfälliga periodiseringsfaktorer. Vad gäller de senare kommer de "att nästintill per automatik rätta till sig" i det fjärde kvartalet, enligt bolagets vd.

I vilken mån är marginalen i det tredje kvartalet om 8,6 procent ett riktmärke för det fjärde?

"Det är inte alls ett riktmärke för det fjärde kvartalet, eftersom det tredje alltid är det svagaste för oss på hela året. Kvartalet innehåller egentligen bara två effektiva månader för oss med tanke på semestern i augusti", säger Thomas Eldered som betonar att bolaget under tredje kvartalet även tog extra kostnader för ett par av de expansionsprojekt bolaget driver på den europeiska kontinenten.

Dessa kostnader, som avser till exempel utbildning och testkörningar av nya anläggningar, kommer att bli mindre i det fjärde kvartalet.

Recipharms vd lovar även att bolagets tre stora expansionsprojekt, i Tyskland, Frankrike och Italien, kommer att nå break-even under nästa år.

"De kommer att bidra till lönsamheten 2018, alltså generera positiv resultat."

Recipharm börsnoterades april 2014. Teckningskursen i erbjudandet inför noteringen låg på 78 kronor. Kursen backar med 20 procent på torsdagen till cirka 86 kronor.


image