Stockholm 17:30
-0,54% Idag
-4,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-23 14:30:39

Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB


Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556026-3666 Christian Berner Tech Trade AB
InstrumentSE0006143129 Aktie
InnehavareSonja Stensdotter Lachenardiére
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2018-02-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 027 195
 - direkt innehavda rösträtter1 027 195
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,5 %
 - direkt innehavda rösträtter3,4 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,4 % 1 027 195
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,4 % 1 027 195
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnTorbjörn Gustafsson
 - telefon070-1866986
 - mejltorbjorn.gustafsson@christianberner.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML