Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-21 14:14:28

PAXMAN: LAGFÖRSLAG SKALPKYLNINGSFÖRSÄKRING GICK EJ IGENOM TEXASSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Paxman meddelar att lagförslaget om obligatorisk försäkringstäckning av skalpkylningskostnader för cancerpatienter inte tog sig igenom Texas andra kammare (senaten), efter att ha röstats igenom av representanthuset.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Skalpkylning har samtidigt hamnat på agendan i fler delstater i USA, och motsvarande lagförslag förbereds i New York och ytterligare delstater", skriver Paxman.

Lagförslaget i Texas röstades igenom i det beredande utskottet med 8-0 och därefter i representanthuset med 141-0. Dock motsatte sig senatens handelskommitté lagförslaget vilket hindrade en omröstning i senaten.

"Oppositionen var inte riktad direkt mot det specifika lagförslaget, utan mot att ett ovanligt stort antal lagförslag om obligatorisk kostnadstäckning för hälsovårdsplaner lagts fram i år. Detta aktiverade lobbyister kopplade till betalande parter inom den privata hälsovården samt vissa policyorganisationer som motsätter sig ökade kostnader för branschen. Förslaget kan nu tidigast tas upp igen 2021", skriver Paxman.

Paxman kommer nu att "bidra aktivt" till förberedelser av motsvarande lagförslag i New York och ytterligare delstater, heter det.