Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-20 10:40:00

SBB: RESULTAT 4 KV DRIVET AV EFFEKT FRÅN RENOVERINGAR - VDSTOCKHOLM (Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB:s nettoresultat om 691 miljoner kronor i det fjärde kvartalet drevs primärt av resultateffekter från fastighetsinvesteringar.

Renoveringar av bostäder och samhällsfastigheter har drivit upp hyror och i sin tur värderingarna på fastigheterna.

Det säger SBB-vd:n Ilija Batljan till Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi har några områden där intäkterna för jämförbart bestånd är upp 10 procent", säger han.

Efterfrågan är samtidigt stark både på hyresrättsbostäder och samhällsfastigheter.

"På hyresrätter har vi köer i alla orter och efterfrågan tilltar på samhällsfastigheter med fler förfrågningar avseende skolor och äldreboenden", säger han.

Under 2018 renoverade SBB 415 lägenheter, mer än tre gånger så många som under 2017, bolaget räknar med att renovera omkring 600 lägenheter under 2019. Därutöver tillkommer ett antal om- och tillbyggnader av samhällsfastigheter varpå det finns "goda förutsättningar för hyrestillväxt i jämförbart bestånd" även under 2019, bedömer Ilija Batljan.

SBB:s fastighetsbestånd växte till 25,2 miljarder kronor under 2018, från 23,0 miljarder vid inledningen av året. Långsiktigt substansvärde (epra nav) ökade till 8,7 miljarder kronor (7,1) motsvarande 11:55 kronor per aktie (9:65).

SBB kan efter de åtgärder som vidtagits under 2018 nu tänkas få en "investment grade"-rating från kreditvärderingsinstitut under våren, enligt vd Ilija Batljan.

Han påpekar att bolaget arbetat hårt med att ändra finansieringsstrukturen. Lån om 6,9 miljarder krono har refinansierats medan preferensaktier återköpts. Resultatet under det andra halvåret 2018 påverkades negativt om drygt 200 miljoner kronor på grund av refinansiering.

Belåningsgraden har nu förts ned till 53 procent och de finansiella kostnaderna har sänkts med 111 miljoner kronor på rullande tolv månader, fortsätter han.

Intjäningsförmågan på 12-månaders rullande basis var runt 770 miljoner kronor vid årsskiftet, en ökning med 32 procent från 582 miljoner kronor i slutet av 2017.

Ilija Batljan bedömer också att "allt är på plats" och att SBB är berett på processen så att en flytt till Stockholmsbörsen kan ske under 2019.