Stockholm 10:01
0,00% Idag
+28,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-11-10 08:05:24

IRISITY: NETTORESULTATET BLEV -2,5 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Irisity, som säljer intelligenta kameraövervakningslösningar, redovisar ett resultat efter skatt på -2,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-6,5). Resultatet per aktie uppgick till -0:10 kronor (-0:28).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-6,6) med ett ebitda-resultat på 0,9 miljoner kronor (-3,2).

Nettoomsättningen uppgick till 17,2 miljoner kronor (7,0).