Stockholm 16:57
-0,79% Idag
+3,61% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-08-31 10:26:43

MVV HOLDING: BORTFALL INOM OLJA OCH GAS TYNGDE 1HSTOCKHOLM (Direkt) MVV Holding, som handlas på NGM, redovisar minskad omsättning och minusresultat för det första halvåret.

Under perioden har samtliga verksamheter genomgått relativt stora förändringar. Dels har MVV Internationals verksamhet anpassats till en lägre volym genom bortfallet från olja & gas, dels har de lägre volymerna inom olja & gas tvingat fram åtgärder i den polska verksamheten, skriver bolaget i rapporten.

MVV Information Technology har under perioden helt ändrat struktur genom att avveckla samarbetet med tidigare leverantörer och etablera en egen utveckling på Sri Lanka.

"Sammantaget har ovanstående belastat resultaten i samtliga bolag samt även i moderbolaget som burit vissa kostnader i omställningsarbetet", skriver MVV.


Koncernen januari-juni

Nettoomsättning 27,6 mln kr (37,6)

Rörelseresultat -0,4 mln kr (0,8)

Resultat före skatt -0,7 mln kr (0,8)

Kassaflöde från löpande verksamhet -1,6 mln kr (2,1)

Likvida medel vid periodens slut 1,5 mln kr

Soliditet 43% (42)