Stockholm 10:14
-0,64% Today
+0,84% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-05 08:00:00

Delårsrapport fjärde kvartalet 2017


Fjärde kvartalet 2017  

Kvarvarande verksamhet
 • Orderingång 24 106 miljoner kronor
 • Intäkter 23 936 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 7 976 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 33,3 %
 • Justerat rörelseresultat 4 066 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 17,0 %
 • Resultat före skatt 7 702 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 5,12 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 267 miljoner kronor
Avvecklad verksamhet
 • Orderingång 98 miljoner kronor
 • Intäkter 556 miljoner kronor
 • Rörelseresultat -94 miljoner kronor
Koncernen totalt
 • Orderingång 24 204 miljoner kronor
 • Intäkter 24 492 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 7 882 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 32,2 %
 • Justerat rörelseresultat 3 972 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal 16,2 %
 • Vinst per aktie 5,04 kronor
 • Operativt kassaflöde 5 236 miljoner kronor
Utdelning
 • Föreslagen utdelning för 2017 är 3,5 kronor per aktie

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), tel 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com 

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 5 februari 2018 kl.10:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors (https://www.home.sandvik/en/investors/

Stockholm den 5 februari 2018

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren
Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018 cirka kl. 08.00.Sandvik-koncernen

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden - verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2017 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 91 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF