Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-15 11:50:10

Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB


Flaggningsmeddelande i Oasmia Pharmaceutical AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556332-6676 Oasmia Pharmaceutical AB
InstrumentSE0000722365 A shares
InnehavareAlceco International S.A.
 
Före transaktionen
Antal aktier21 648 765
Antal rösträtter21 648 765
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2017-07-28
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier21 648 765
 - direkt innehavda rösträtter21 648 765
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier14,47 %
 - direkt innehavda rösträtter14,47 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 114,47 % 21 648 765
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT14,47 % 21 648 765
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter21 648 765
 - andel av rösträtter14,47 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJulian Aleksov
 - telefon+46705894540
 - mejlalcecoint@gmail.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML