Stockholm 17:30
+0,60% Idag
+19,53% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-28 08:40:39

PALLAS GROUP: RÖRELSERESULTATET STEG TILL 3,6 MLN KR 4 KVSTOCKHOLM (Direkt) Rederibolaget Pallas Group, med säte i Göteborg, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2017 på 3,6 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före skatt uppgick till 2,2 miljoner kronor (2,2) medan nettoresultatet landade på 1,8 miljoner kronor (2,1).

Nettoomsättningen steg till 19,4 miljoner kronor (17,0).

Timecharter-avtalen med Smart Energy löper ut i maj 2018. Eftersom dessa avtal tecknades för ett par år sedan kan det medföra en viss resultatpåverkan jämfört med 2017, uppger Pallas Group i bokslutsrapporten.