Stockholm 17:30
0,00% Idag
-6,38% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-22 15:56:44

PM DETTA HÄNDER MÅNDAG 25 MAJRAPPORTER

NGM

- Eyeonid, Nickel Mountain Resources

FIRST NORTH

- Photocat

SPOTLIGHT

- Latvian Forest, Sydsvenska Hem, Wonderful Times GroupSTÄMMOR

- Alphahelix, Caverion, Gjensidige Forsikring, Karo Pharma, Miris, Photocat, Scout Gaming, Vertical Ventures, Wonderful Times GroupBÖRSSTATISTIK

- Papper: månadssiffror pappersleveranser Europa från Eurograph kl 16.00

- Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft

- Svolder: presenterar substansvärde


EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Pharmalundensis: anmälningstid i företrädesemission av konvertibler avslutas

- Terranet: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 8/6)


ÖVRIGT BOLAG OCH BÖRS

- Börs: USA-börserna stängda

- Börs: Londonbörsen stängd


MAKROSTATISTIK

- Tyskland: BNP (def) 1 kv kl 8.00

- SCB: arbetslöshet april kl 9.30

- Tyskland: IFO-index maj kl 10.00

- AF: veckostatistik kl 12.00


CENTRALBANKER

- RB: företagsundersökning kl 9.30


MAKRO ÖVRIGT

- USA: Helgstängt, Memorial Day