Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,15% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-15 05:36:49

PM DETTA HÄNDER TISDAG 15 OKTOBERRAPPORTER

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Johnson & Johnson (kl 12.45), JP Morgan (kl 13.00), Goldman Sachs (kl 13.30), Citigroup (kl 14.00), Wells Fargo (kl 14.00)STÄMMOR

- Ambia Trading (extra), Oncology Venture (extra), Phase Holographic, Topright (extra)BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- Aktiespararna arrangerar Aktiedagen Stockholm kl 7.50-21.00


BÖRSSTATISTIK

- Swedol: försäljningsrapport september kl 8.30


EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Gabather: anmälningstid i nyemission avslutas

- Peckas Naturodlingar: anmälningstid i nyemission avslutas

- Simris Alg: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission


EXKLUSIVE UTDELNING

- Saltängen Property (2:45 SEK kvartalsvis)MAKROSTATISTIK

- Kina: KPI, PPI september kl 3.30

- Japan: industriproduktion (def) augusti kl 6.30

- Finland: BNP augusti kl 7.00

- Frankrike: KPI (def) september kl 8.45

- Storbritannien: arbetslöshet (ILO) augusti kl 10.30

- Tyskland: ZEW-index oktober kl 11.00

- USA: Empire manufacturing index oktober kl 14.30

- USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55


CENTRALBANKER

- Australien: protokoll från RBA:s oktobermöte kl 2.30

- RB: resultat omvänd repa kl 10.15

- RB: Stefan Ingves talar om "Swedish monetary policy experiences after the global financial crisis: What lessons are there for other countries?", talet publiceras kl 12.15


MAKRO ÖVRIGT

- Svensk Handel: handelsbarometer kl 6.00

- IMF: global konjunkturprognos, WEO kl 15.00