Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-07-05 09:14:33

TOURN: GJORT RIKTAD EMISSION OM 4,8 MLN KR TILL RABATTSTOCKHOLM (Direkt) Tourn har genomfört en riktad emission till kursen 7:25 kronor per aktie som tillför bolaget 4,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen medför en utspädning om 9 procent för befintliga aktieägare i förhållande till antalet aktier efter nyemissionen. Teckningskursen innebar en rabatt om 7,6 procent mot volymvägd genomsnittskurs under perioden 22 - 29 juni. Tourn stängde till 8:65 kronor på Aktietorget på måndagen.

"Vi har valt att frångå företrädesrätten med anledning av den korta tidsperioden vi har för att accelerera och göra vissa strategiska drag på marknaden, samt för att hålla nere kostnaderna. Den riktade emissionen kommer främst användas för att investera i säljorganisationen och ska resultera i ökad försäljning redan under 2016", skriver bolaget vidare.


Aktierna har tecknats enligt följande:


Cormac Invest: 308 000 aktierAktiebolaget B21 Invest AB: 132 000 aktierHumle Kapitalförvaltning AB: 110 000 aktierTord Cederlund: 69 000 aktierNew Equity Venture Int AB: 21 000 aktierThomas Baekkevold: 20 000 aktier